|

Finanční plán

Účel bodu

Odpovědět na otázky:

 • Jaký je Váš počáteční kapitál?
 • Kdy očekáváte bod zvratu?
 • Jaké předpokládáte výnosy a náklady?

Obsah

8.1 Počáteční kapitál

Na tomto místě vysvětlete:

 • Jak velký počáteční kapitál budete potřebovat?
 • Odkud ho vezmete (vlastní zdroje, kamarádi, rodina)?
 • Jaký je poměr jednotlivých zainteresovaných stran (kolik % kapitálu tvoří vlastní zdroje, známí)?
 • V případě již běžícího projektu, popište již provedené investice (kolik? Za co?)

8.2 Náklady a výnosy

V tomto bodě se zaměřte na:

 • Počáteční náklady na spuštění projektu.
 • Podrobný přehled nákladů v prvním roce (včetně rozdělení na fixní a variabilní).
 • Podrobný přehled výnosů v prvním roce.
 • Projekce nákladů a výnosů v následujících letech (zpravidla 3 roky dopředu).

Soustřeďte se na řízení cashflow, jinými slovy to, co Vám přitéká a to, co Vám odtéká z bankovního účtu. První roky existence jsou často balancování na hraně bankrotu. Minimalizujte proto každý výdaj! Zamýšlejte se, zda-li byl efektivně vynaložen a zda-li bylo nutné ho vynaložit.

Propočítejte si potřebu tržeb při daných nákladech a dané marži. Máte rezervu? Počítejte raději vždy s horším scénářem. Jak dlouho přežijete?

Projekci výnosů a nákladů vytvořte v několika variantách (pesimistická, realistická, optimistická). Počítejte však s tím, že ve hodně velkém počtě případů se pak v praxi stane pesimistická varianta značně optimistickou.

8.3 Finanční ukazatele

V tomto bodě se zaměřte zejména na:

 • bod zvratu (kdy se dostanete do ziskovosti) - uveďte, v jakém období se Vaše firma přehoupne z červených čísel (tj. z období, kdy jsou předpokládané náklady větší než předpokládané výnosy) k zisku. V návaznosti na výše uvedenou projekci výnosů a nákladů budou i zde 3 časové okamžiky.

 

Užitečné rady

 • V první fázi investují do projektu většinou jeho zakladatelé. Ať již finančně nebo svým časem a schopnostmi (popř. kamarádi, rodina a známí, které dokážete nadchnout).
 • Nebojte se klíčovým lidem nabídnout místo platu podíl ve firmě.
 • Myslete na to, jak udělat z Vašeho projektu levný startup. Náklady na firmu se dají minimalizovat a jsou dramaticky nižší než před několika lety! Dnes Vám stačí schopní lidé, pár notebooků a telefon.
 • Snažte se maximalizovat používání opensourcových technologií (ICQ, GTalk, Skype, Google Docs, ...atd.).
 • Činnosti, které nejsou hlavním byznysem firmy, outsourcujte (účetnictví, IT, doprava, ...atd.).
 • Základní pravidlo: zbytečně neutrácejte!!!
 • Cílem tohoto bodu je projekce, která Vám umožní spustit projekt a přežít. Podá Vám obraz, zda-li má vůbec smysl se do podnikání pouštět.
 • Vždy mějte na paměti rezervu (10%-20% na neočekávané výdaje spojené s projektem).
 • V každém okamžiku rozjezdu byznysu musíte vědět, jaké je Vaše cashflow a kolik máte fyzicky peněz v pokladně!

Nejčastější chyby

 • Pro začínající projekty je dostupnost finančních prostředků spíše na škodu - nenutí totiž zamýšlet se, jak udělat věci efektivněji. Jsou tak mnohdy vynakládány špatně a podnikatel se brzy dostane na mizinu.
 • Nepropracovaný finanční plán také často odhalí naivitu a nedůslednost podnikatelů.

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->