|

Finanční plán

Účel bodu

Představte základní finanční ukazatele (počáteční kapitál, náklady, výnosy, cashflow, bod zvratu, rozvahu).

Stáhněte si vzor finančního plánu:

 
XLS icon
Finanční plán
- VZOR

Obsah

9.1 Počáteční kapitál

Na tomto místě vysvětlete:

 • Jak velký počáteční kapitál budete potřebovat ke spuštění projektu?
 • Odkud ho vezmete (vlastní zdroje, kamarádi, rodina, investor, banka)?
 • V případě již běžícího projektu popište již provedené investice (kolik? Za co?)

9.2 Náklady a výnosy

V tomto bodě se zaměřte na:

 1. Počáteční náklady na spuštění projektu.
 2. Podrobný přehled nákladů na měsíční bázi v prvním roce (kolik měsíčně spálíte financí).
 3. Pokud již předpokládáte výnosy, tak i podrobný přehled výnosů na měsíční bázi v prvním roce.
 4. Projekce nákladů a výnosů v následujících letech (zpravidla 3 roky dopředu, ideálně 5 let, alespoň na čtvrtletní bázi).
 5. PŘEDPOKLADY!!! Rozepište, předpoklady, ze kterých vychází finanční projekce. Zejména co se týká výnosů!

Propočítejte si potřebu tržeb při daných nákladech a dané marži. Máte rezervu? Počítejte raději vždy s horším scénářem. Jak dlouho přežijete?

Projekci výnosů a nákladů můžete vytvořit v několika variantách (pesimistická, realistická, optimistická). Počítejte však s tím, že v hodně velkém počtě případů se pak v praxi stane pesimistická varianta značně optimistickou.

Pro demonstraci čísel používejte grafy a tabulky! Do podnikatelského plánu vložte jen základní výstupy, podrobné podklady nicméně mějte vždy připravené!

9.3 Cashflow

Vytvořte:

 1. Podrobné cashflow v prvním roce (měsíční báze).
 2. Cashflow v následujícíh letech (čtvrtletní báze). 

Soustřeďte se na řízení cashflow, jinými slovy na to, co Vám přitéká a to, co Vám odtéká z bankovního účtu. První roky existence jsou často balancování na hraně bankrotu. Minimalizujte proto každý výdaj! Zamýšlejte se, zda-li byl efektivně vynaložen a zda-li bylo nutné ho vynaložit.

9.4 Finanční ukazatele

V tomto bodě se zaměřte zejména na:

 1. Bod zvratu (kdy se dostanete k ziskovosti) - uveďte, v jakém období se Vaše firma přehoupne z červených čísel (tj. z období, kdy jsou předpokládané náklady větší než předpokládané výnosy) k zisku.
 2. Návratnost investice (ROI; Return on Investment) - na základě ukazatelů výše vypočtěte, jaký je čistý zisk/ztráta vůči počáteční investici. Jinými slovy, kdy se vrátí všechny investované prostředky do projektu a jaký je očekávaný výnos z takto investovaných prostředků.

9.5 Rozvaha

Rozvaha (přehled aktiv a pasiv) společnosti je nutná zejména tam, kde důležitou část podnikání tvoří hmotná aktiva, či pokud společnost již funguje a má závazky, pohledávky, dluhy apod. I v případě startupu, které jsou založeny čistě na duševním vlastnictví, je alespoň základní rozvahu vhodné vytvořit (i pokud by měla obsahovat nulové položky). Je dobré ji tedy zahrnout do finančních projekcí.

Užitečné rady

 • V první fázi investují do projektu většinou jeho zakladatelé. Ať již finančně nebo svým časem a schopnostmi (popř. kamarádi, rodina a známí, které dokážete nadchnout).
 • Nebojte se klíčovým lidem nabídnout místo platu podíl ve firmě.
 • Myslete na to, jak udělat z Vašeho projektu levný startup. Náklady na firmu se dají minimalizovat a jsou dramaticky nižší než před několika lety! Dnes Vám stačí schopní lidé, pár notebooků a telefon.
 • Snažte se maximalizovat používání opensourcových technologií (ICQ, GTalk, Skype, Google Docs, ...atd.).
 • Činnosti, které nejsou hlavním byznysem firmy, outsourcujte (účetnictví, IT, doprava, ...atd.).
 • Základní pravidlo: zbytečně neutrácejte!!!
 • Cílem tohoto bodu je projekce, která Vám umožní spustit projekt a přežít. Podá Vám obraz, zda-li má vůbec smysl se do podnikání pouštět.
 • Vždy mějte na paměti rezervu!
 • V každém okamžiku rozjezdu byznysu musíte vědět, jaké je Vaše cashflow. Střežte bankovní účet jako oko v hlavě.

Nejčastější chyby

 • Pro začínající projekty je dostupnost finančních prostředků spíše na škodu - nenutí totiž zamýšlet se, jak udělat věci efektivněji. Jsou tak mnohdy vynakládány špatně a podnikatel se brzy dostane na mizinu.
 • Nepropracovaný finanční plán také často odhalí naivitu a nedůslednost podnikatelů!

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->

Stáhněte si vzor a vytvořte si vlastní podnikatelský plán

DOC icon
Podnikatelský plán - větší projekty
- VZOR

Potřebujete poradit s Vaším podnikáním?  Hledáte investora?
Napište nám:

Mail
Prozkoumejte všechny naše služby!