|

Jak se (ne)stavět ke svému projektu

Po celou historii Bplanu, kdy přicházíme do styku s business plány a začínajícími projekty, narážíme na pravidelné neduhy:

1) Podnikatelské plány jsou v hodně špatné kvalitě - 95% se nemá vůbec cenu zabývat ani číst. V praxi to znamená, že startupista si neudělal ani základní přípravu. Otázkou pak je, jak chce reálně podnikat.

2) Projekty, které jsou již v určité počáteční fázi realizace, neperformují. Není to tím, že by nápad byl špatný nebo že by projekt narážel na nedostatek zdrojů. Jednoduše selhává obyčejná exekuce. Zakladatel ho neposouvá vpřed.

Právě s přístupem zakladatelů se nemůžeme ztotožnit. Chybí drive. Chybí drobné krůčky, které posouvají projekt vpřed. Chybí dodržování deadlinů a domluv. Když se s někým radíte či hledáte investici, dávejte si na tyto věci veliký pozor. Přístup k projektu = Vaše vizitka! Extrémně rychle si můžete zavřít dveře. Nikdo Vás nedoporučí dál ani nezainvestuje, pokud si není alespoň trochu jistý, že je na Vás spolehnutí a že doručíte výsledky. Kazil by si tím vlastní jméno.