|

Lidé

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

  • Proč právě Váš tým uspěje v realizaci projektu?

Obsah

6.1 Klíčoví lidé

Každé úspěšné podnikání je postaveno na klíčových lidech! Tento fakt mějte na mysli ve dne v noci! Talent těchto lidí je nejdůležitější! A jejich (a Váš) talent rozhodne o úspěchu či neúspěchu projektu. Věnujte proto zvýšenou pozornost popisu Vašeho týmu:

KDO tvoří tým?
Popište Vaše zkušenosti, reference, důležité pracovní úspěchy.
JAKÉ je nadšení pro věc?
Jste do projektu nadšení všichni? Rozumíte všichni poslání? A rozumíte mu stejně?
MÁTE v týmu vhodné členy?
Víte, jaké jsou motivy jednotlivých klíčových osob? Víte, kde jsou jejich slabá místa?
PROČ si myslíte, že projekt dotáhnete do úspěšného konce?
Jste schopni plnit Vaše cíle bod po bodu a odbourávat stanovené úkoly?
JAK z Vašeho týmu uděláte fungující společnost?
Dokážete pracovat dohromady a společně se stejným cílem? Vnímáte všichni stanovenou strategii stejným způsobem?
DOPLŇUJETE SE? Pokrýváte veškeré potřebné oblasti?
Popište, co je klíčové pro jednotlivé pozice ve společnosti. Mají lidé okolo Vás opravdu tyto vlastnosti? Pokud je nemají, jak ty správné lidi naleznete?
KDE jsou Vaše slabá místa?
Nebojte se do business plánu uvést i Vaše slabá místa. Dokážete, že o nich víte. Zároveň ale uveďte, jak je potlačíte nebo jak se jich zbavíte.

Pro úspěch potřebujete dvě vlastnosti:

  • nadšení (passion) a
  • schopnost dotáhnout věc do konce (tah na branku).

Bez těchto 2 základních vlastností velmi rychle shoříte (jako papír). Musíte mít absolutní posedlost tím, co děláte. Práce od rána do večera, zapálenost pro věc či důvěra, že projekt dokončíte, jsou pro zakladatele přirozené. Tato energie se ale přenáší na další členy týmu.

Spolu s důsledností a dotahováním úkolů do konce Vám tato energie pomůže postupně obdourávat cíle a přiblížit se k úspěchu. V praxi se setkáte s mnoha nadšenými lidmi, ale nadšení brzy vyprchá a realizace ztroskotá.

Najímejte lidi, kteří jsou stejně zapáleni pro produkt jako Vy!!! Pokud produktu nevěří Vaši zaměstnanci, natož potom Vy, tak máte velký problém!

Najímejte lepší lidi, než jste sami! Najímejte lidi, které to baví a v oblasti se realizují např. ve volném čase. Ve firmě se pak vytvoří příjemná kultura. Již na prvním sektání Vás musí tito spolupracovníci nadchnout, jinak spolupráce nemá smysl.

6.2 Ostatní personální zajištění

Jaké další personální zajištění budete potřebovat? Potřebujete nějaké (např. prodavač/ka, asistent/ka, operátor/ka...)? Pokud ano, jak ho zajistíte a jak ho budete řídit?

 

Užitečné rady

  • Měli byste být odborníci na to, co děláte.
  • Motivujte a pracujte se zaměstnanci. Vnímají problémy a pomohou Vám je řešit.
  • Hledejte spřízněné osoby, které budou sdílet Vaše nadšení, a které se ztotožní s produktem.

Nejčastější chyby

  • Pozor na rodinné vazby! Jsou často příčinou selhání projektu.
  • Odborné zázemí v tom, co děláte, opravdu musíte mít. Pokud je Váš produkt např. z IT oblasti a mezi zakladateli není technický člověk typu programátor, daleko se nedostanete! Řešení typu "mám kamaráda programátora" nebo "najdu si firmu, která to naprogramuje" je nejlepší cesta k neúspěchu.
  • Nejčastější pesimistický scénář je, že zakladatelé často nejsou schopni produkt dokončit, natož najít zákazníky.
  • Velkým problémeme je naivita resp. nedostatek zkušeností zakladatelů.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->