|

Marketing

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

  • Jak budete produkt a/nebo službu propagovat?

Obsah

5.1 Vstup na trh

Popište, strategii, jak s produktem vstoupíte na trh? Co pro to uděláte nyní, co později (v řádu měsíců či let) a jaké budou jednotlivé kroky? Jak o sobě dáte zákazníkům vědět?

5.2 Marketingový plán

Jakými kanály budete svůj produkt propagovat? Jakou pro tyto kanály zvolíte strategii? Kde je zákazník a jak se k němu dostanete? Čím ho oslovíte? Řešíte opravdu jeho potřebu?

Základem marketingu je produkt samotný! Tím, že působíte na lokálním trhu, není nic důležitějšího než spokojený zákazník. Špatné reference lidi sdílí s neuvěřitelnou rychlostí a zarputilostí. Hrozně špatně se pak toto mínění mění - myslete na to hned na začátku! Myslete ale i na to, že kladné reference se rozšíří taky!

Nepodceňujte emoce! Logika v marketingu často nerozhoduje - rozhodují emoce. Postavte značku a emoce okolo ní. Lidé si Vás pak dříve nebo později najdou sami.

Ideální stav je neutratit na marketing ani korunu. Jak byste postupovali, kdybyste měli nulový marketingový rozpočet?

 

Užitečné rady

  • Zbytečně neutrácejte, přemýšlejte. Konvenční marketingové cesty se mnohdy ukáží jako neúčinné a zbytečně Vám odčerpají zdroje. Přemýšlejte o cestách/kanálech, jak oslovit zákazníka. Aktivně tyto cesty vytvářejte.
  • Podporujte opakované nákupy, akce, zkušební vzorky. Motivujte zákazníky, aby o Vás mluvili. Pokud budou mít kladnou zkušenost, rádi to udělají. Propagujte Váš produkt jako něco výjimečného.
  • Pokud prodáváte produkt firmám, najděte osoby, které opravdu rozhodují, kteří budou uživateli Vašeho produktu nebo služby - asistentka, technický support. To jsou ti klíčoví lidé, kteří provádějí důležitou část práce a vyznají se v problematice.
  • Bylo několikrát prokázáno, že ženy chtějí vzorky, muži ceníky nebo katalogy.

Nejčastější chyby

  • Častá základní chyba zní: "pro spuštění produktu/služby bude většina prostředků (od investora) použita na marketing". V naprosté většině případů se takto vynaložené prostředky minou účinkem. 
  • Špatně propracovaný marketingový plán odhalí naivitu zakladatelů a celkovou nepřipravenost podnikatelského plánu.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->