|

Plán realizace

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

 • Jak budete postupovat krok za krokem?

Stáhněte si vzor časového plánu:

 
XLS icon
Časový plán
- VZOR

Obsah

10.1 Současný stav

Popište současný stav projektu - v jaké fázi se nacházíte. Co jste již dosáhli, za jak dlouho a s jakými vynaloženými zdroji (časové, finanční, ostatní). 

10.2 Časový plán

Časový plán realizace, neboli plán toho, jak budete projekt realizovat, je důležitou součástí podnikatelského plánu. Většina projektů je ukončena, jelikož selže realizace. Časový plán Vám pomůže v klíčových oblastech realizace:

 • Nastavit a komunikovat cíle.
 • Měřit pokrok.
 • Vymezit zodpovědnosti klíčových osob (kdo je za co zodpovědný).

Časový plán je dobré uchopit jednoduchou formou grafického přehledu. Jednotlivé cíle musí chápat celá organizace - každý pak chápe, co má udělat. Pokrok měřte na týdenní a měsíční bázi. Důležité je vytvořit kulturu exekuce - dotahování věcí do konce, posouvání se dál. 

Řiďte podnikatelský záměr jako projekt - vytvořte časový plán:

 • Začněte jednoduchou tabulkou v MS Excel.
 • Sepište si milníky (např. dokončit produkt, design, web, otevřít kancelář apod.).
 • Sepište si krátkodobé úkoly a cíle, která Vás posouvají k milníkům.
 • K těmto cílům a úkolům přiřaďte, kdo je za ně zodpovědný, kdy mají být dokončeny, jak se pozná, že jsou dokončeny!
 • Nebojte se přiřadit jednotlivým krokům barvy, takže uvidíte, které kroky jsou již splněné, které ještě ne, kde jsou úzká hrdla a kde jste v prodlení!

Z této tabulky by měl být jasný postup realizace záměru krok za krokem. V jejím průběhu si vždy najděte okamžik na testování předpokladů úspěchu i business modelu. Jsou stále aktuální? Nezměnila se situace?

Vytvořte si systém, který vyhodnocuje postup a posouvá Vás kupředu. Na týdenní bázi vyhodnocujte, na čem se pracovalo, co je hotovo a na čem se bude pracovat. Jednou za měsíc revidujte postup k dosažení dlouhodobých milníků.

10.3 Rizika

Popište rizika související s projektem nebo realizací projektu. Naznačte, jak je budete řídit a eliminovat. 

 

Užitečné rady

 • Soustřeďte se na co nejrychlejší spuštění produktu - minimalizujte dobu pro uvedení na trh!
 • Konejte! Nemluvte o tom, že budete dělat.
 • Nikdy nezapomínejte na jasné vymezení cílů a zodpovědností!
 • Eliminujte operativní úkoly, soustřeďte se na priority.
 • Dělejte rychlá rozhodnutí, i když budou chybná. Budete je moci rychleji napravit - rychleji tak naleznete to správné řešení. Pořekadlo "Kdo nic nedělá, nic nezkazí" ve startupech jednoznačně neplatí!
 • Pokud se potýkáte s problémy nebo s tím, že se projekt nevyvíjí podle představ, ptejte se osob okolo sebe. Správně kladené otázky: jak vnímají situaci, co by nyní prioritně udělali, kde vidí největší slabiny, s čím jsou nespokojeni apod. velice rychle odhalí největší problémy a umožní Vám na ně pružně reagovat.

Nejčastější chyby

 • Jedním z klíčových prvků k úspěšné realizaci je řízení rizik. Minimalizujte rizika! Vnímejte je a předcházejte jim.
 • Produkt nebude nikdy perfektní - spusťte alespoň testovací verzi. Netravte roky vývoje nad něčím, co neotestuje trh, protože to jediné rozhoduje a mnohdy se ukáže, že je vlastně vše jinak. Výsledkem přílišného zabíhání do detailů a perfekcionalizace je zbytečné ztráta času i růst nákladů.
 • Hodně projektů končí na nedůslednosti nebo nedodržování plánu/cílů. Buďte jako robot. Odbourávejte činnosti po malých krůčcích a úspěch se dostaví.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NA ZAČÁTEK

Stáhněte si vzor a vytvořte si vlastní podnikatelský plán

DOC icon
Podnikatelský plán - větší projekty
- VZOR

Potřebujete poradit s Vaším podnikáním?  Hledáte investora?
Napište nám:

Mail
Prozkoumejte všechny naše služby!