|

Finanční plán

Účel bodu

Představit nejdůležitější finanční ukazatele.

Obsah

 • Náklady a výnosy: projekce nákladů a výnosů alespoň na 3 roky dopředu. Kolik činí současné měsíční náklady?
 • Hrubá marže: kolik činí Vaše hrubá marže? Je dlouhodobě udržitelná?
 • Bod zvratu: za jak dlouho se dostanete do černých čísel?
 • Návratnost investice: jaká je předpokládaná návratnost investice v 3-letém horizontu?
 • Předpoklady: z jakých předpokladů v projekcích vycházíte, tzn. jaké jsou klíčové proměnné, kterými jste k číslům dospěli?
 • Ostatní metriky: počet uživatelů, počet zákazníků, konverzní poměr apod.

Užitečné rady & nejčastější chyby

 • V této části použijte grafy, tabulky, které shrnují finanční projekce.
 • Přesvědčte posluchače o reálnosti predikovaných čísel. Testovali jste předpoklady business modelu a očekávaných výnosů?
 • Předpoklady, ze kterých vycházíte (to, co stojí v pozadí čísel), jsou důležitější než samotné finanční projekce! Buďte připraveni odpovídat na vtíravé otázky investorů.
 • Investor rád pomůže, ale neinvestuje z dobré vůle. Jeho primárním cílem je vydělat! Prokažte, že vložené peníze vyděláte zpět. Ukažte, že projekt má potenciál násobků vložených prostředků.
 • Neutrácejte. Žádné zbytečné náklady!

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->