|

Produkt/Služba

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

 • Jaký produkt či službu chcete nabízet?

Obsah

2.1 Poslání a problém

V krátkosti popište Vaše poslání - soustřeďte se hlavně na to, proč zde má Váš produkt nebo služba smysl?

Jaký problém nebo potřebu řešíte či uspokojujete? Kdo má tento problém (jaká je cílová skupina)?

2.2 Produkt/služba

Podrobně popište řešení resp. Váš produkt/službu:

 • Jaké jsou základní charakterové vlastnosti?
 • Čím chcete uspět?
 • V čem spočívá konkurenční výhoda? Existují nějaké unikátní vlastnosti produktu/služby?
 • V jakém jste stádiu vývoje?
 • Co budete k realizaci potřebovat?

Kvalita služby či produktu je naprostou klíčovou esencí k přežití projektu. Nezapomínejte, že působíte na lokálním trhu. Kvalita, kterou poskytujete, se tak brzy rozkřikne (v pozitivním i negativním smyslu). Čím kvalitnější službu zákazníkům dáte, tím více se o Vás dozvědí. Mnohdy stačí být obyčejná firma, která ale dělá neobyčejné věci. Soustřeďte se na emoce zákazníků!

Pokud se jedná o technologii, přibližte její popis. Pokud je produkt závislý na dodavatelích nebo používáte jiné distribuční cesty, tak je také popište.

2.3 Klíčové faktory úspěchu

Pro úspěch celého projektu definujte klíčové faktory úspěchu neboli činnosti/procesy/charakterové vlastnosti, které musí být splněny, aby byl zákazník spokojen, aby vnímal Vaši přidanou hodnotu. Jaké jsou ostatní faktory úspěchu, abyste uspěli na trhu? Nezapomínejte, že každý produkt/služba/trh/zákazník má svou specifickou sadu klíčových faktorů úspěchu!

Např. v případě restaurace potřebuji a) kvalitní jídlo, b) příjemnou obsluhu, c) dostatek potenciálních zákazníků v okolí. Co všechno musím udělat proto, abych vždy zajistil kvalitní jídlo (kvalita, čas, cena) a příjemnou a rychlou obsluhu? Dále zvolil jsem si správné místo s dostatkem potenciálních zákazníků?

Přidejte, jak Váš projekt dlouhodobě udrží kvalitu/přidanou hodnotu?

 

Užitečné rady

 • Nevymýšlíte znovu kolo, nestavíte jadernou elektrárnu. Podívejte se, jaké jsou klíčové faktory úspěchu jinde a jaké jsou klíčové procesy k fungování podnikání obecně.
 • Dlouhodobě udržujte standard kvality!
 • Soustřeďte se na co nejrychlejší spuštění projektu.
 • Vnímejte, co Vám říkají zákazníci!

Nejčastější chyby

 • Zabíhání do složitostí, upřednostňování komplexnosti a přílišného detailu nad jednoduchostí a rychlém uvedení výrobku/služby na trh.
 • Špatné vnímání aspektů lokálního trhu. Někdy je trh až příliš malý a neposkytne Vám prostor pro přežití.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->