|

Řešení

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

 • Jak vypadá řešení problému?

Obsah

3.1 Řešení

Popište řešení resp. Váš produkt/službu:

 • Jak dosáhnete řešení problému?
 • Jedná se o fyzický produkt, službu, něco jiného?
 • Jaké jsou základní charakterové vlastnosti?
 • Proč by měl právě Váš produkt uspět?
 • V jakém jste stádiu vývoje?

Kvalita služby či produktu je klíčovou esencí k přežití i úspěchu. Čím kvalitnější službu zákazníkům dáte, tím víc se o Vás dozvědí. Mnohdy stačí být obyčejná firma, která ale dělá neobyčejné věci.

Ostatní: Pokud se jedná o technologii, přibližte její popis. Pokud je produkt závislý na dodavatelích nebo používáte jiné distribuční cesty, tak je popište. Stejně tak, pokud je nutná patentová ochrana.

3.2 Kouzlo

V čem spočívá kouzlo Vašeho produktu/služby? Proč se jedná o zajímavé řešení? V čem spočívá unikátnost a konkurenční výhoda? Nesnažte se dělat to, co dělají všichni ostatní. Vytvářejte unikátní přidanou hodnotu.

3.3 Produkt management

Jaká je zpětná vazba od potenciálních zákazníků? Je produkt/služba prodejná?!!! Pokud již projekt běží, popište zpětnou vazbu od stávajících zákazníků/uživatelů? Co se jim na produktu/službě líbí, nelíbí, co by změnili. Kam dál se posunout?

Produkt management, je důležitým prvkem, jelikož se stará o soulad mezi tím, co si zákazníci přejí a tím, co firma vyvíjí. Ve většině firem se tato základní vazba ztrácí, jelikož rozdílní lidé produkt vyvíjejí a rozdílní lidé ho pak prodávají. Osoby zodpovědné za produkt management tuto vazbu vytváří. Nezapomínejte na ni, je klíčová! Je nutné vyvíjet, co se dá prodat a zpátky komunikovat to, co chtějí zákazníci.

 

Užitečné rady

 • Umožněte testovat produkt lidem. Každý kontakt s reálným nebo potenciálním zákazníkem vnímejte jako příležitost zjistit jeho potřeby a přizpůsobit tomu svůj produkt.
 • Použijte prototyp jako market research. Zjistite zpětnou vazbu trhu a můžete podle ní přizpůsobit svůj produkt/službu.
 • Jednoduchost = základní pravidlo. Minimalizujte dobu, po kterou se uživatel s produktem učí. Nenuťte dělat uživatele věci, které byste sami nedělali. Vytvořte produkt, který zákazníci budou milovat.
 • Je váš produkt každý měsíc/kvartál lepší než předtím?
 • Pokud dobře vnímáte své zákazníky, brzy uvidíte, zda-li jdete správným směrem. Nápad je 10% úspěchu. Stěžejní je tým a realizace.
 • Mnoho produktů bylo vyvinuto jako vedlejší nebo nezamýšlené a nakonec se stali hlavní činností firmy. Když je o něco zájem, nebojte se to rozvíjet a prodávat. Původní myšlenka se vůbec nemusí uchytit.
 • Pokud je Vaším produktem/službou software, tak pozor na právní důsledky. Software patří v ČR vývojářům (není-li mezi firmou a vývojářem výslovně dohodnuto jinak), firma má právo pouze na distribuci.

Nejčastější chyby

 • Naprosta většina startupů vyvíjí produkt, o který není zájem. Soustřeďte se na zpětnou vazbu od uživatelů.
 • Nečekejte, až bude produkt perfektní. Prostě ho uveďte na trh.
 • Častou chybou je slabá konkurenční výhoda nebo příliš malý trh.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->

Stáhněte si vzor a vytvořte si vlastní podnikatelský plán

DOC icon
Podnikatelský plán - větší projekty
- VZOR

Potřebujete poradit s Vaším podnikáním?  Hledáte investora?
Napište nám:

Mail
Prozkoumejte všechny naše služby!