|

Trh & zákazník

Účel bodu

Odpovědět na otázky:

 • Jaké jsou základní charakteristiku trhu?
 • Kdo je Váš zákazník?

Obsah

3.1 Trh

Popište trh, na kterém chcete působit, a to zejména z hlediska:

 • velikosti,
 • objemu tržeb,
 • vývoje (tržby, ceny, zisky),
 • identifikace konkurentů,
 • bariér vstupu.

Není trh až příliš malý? Opravdu zde existuje prostor i pro Vás? Budou Vás v budoucnu ovlivňovat trendy změny trhu/chování zákazníků?

3.2 Zákazník

Kdo je Váš zákazník? O jakou cílovou skupinu se jedná? Jaké jsou jeho charakteristické rysy? Jakou má koupěschopnou poptávku?

Detailně rozepište body, co všechno musíte splnit, aby byl zákazník spokojen. Uvědomte si, co je samou podstatou produktu. Naplňujete ji vždy? Detailně rozklíčujte proces styku se zákazníkem a Vašim produktem.

Můžete si být 100% jisti, že ať uděláte sebelepší průzkum, nebudete svého zákazníka znát pořádně. Až setkání s realitou ukáže, jak moc jste měli/neměli pravdu. Jak rychle se dokážete případným změnám v chování zákazníků přizpůsobit?

 

Užitečné rady

 • I lokálních trhů se dotýkají budoucí trendy. Buďte o krok napřed a přemýšlejte nad tím, kam se trh posune.
 • Neexistuje pro Váš nápad úspěšný zahraniční franchisový model? Využití cizího know how Vás přiblíží úspěchu. Náklady nemusí být vysoké vzhledem k potenciálu. 

Nejčastější chyby

 • Příliš malý trh
 • Neudržení kvality

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->