|

Trh & zákazník

Účel bodu

Odpovědět na otázky:

 • Jaké jsou základní charakteristiku trhu?
 • Kdo je Váš zákazník?

Obsah

4.1 Trh

Popište velikost trhu: celkový počet uživatelů, objem tržeb, potenciál do budoucna. Jaký je jeho charakter, dynamika, segmenty? Existují bariéry vstupu?

4.2 Zákazník

Kdo je Váš zákazník? Tzn., kdo má problém, který řešíte?

 • Popis.
 • Cílová skupina.
 • Charakteristické rysy.
 • O jakou cílovou skupinu se jedná? Je Váš zákazník/uživatel stejná osoba, která Vám bude generovat příjmy?

Nebojte se zacílit specifický typ zákazníka. Na ostatní segmenty se lze zaměřit později. Mnoho úspěšných společností bylo v počátku činnosti zaměřeno na určitý niche segment.

Detailně rozepište body, co všechno musíte splnit, aby byl zákazník spokojen. Uvědomte si, co je samou podstatou produktu. Naplňujete ji vždy? Detailně rozklíčujte proces styku se zákazníkem a Vašim produktem.

Můžete si být téměř 100% jisti, že ať uděláte sebelepší průzkum, nebudete svého zákazníka znát pořádně. Až setkání s realitou ukáže, jak moc jste měli/neměli pravdu. 

 

Užitečné rady

 • Jak bylo uváděno v minulé sekci - Řešení, ověření produktu trhem je naprosto klíčovou záležitostí. Využijte jakéhokoliv kontaktu s potenciálním zákazníkem nebo uživatelem k získání zpětné vazby. Vymýšlejte způsoby, jak tuto zpětnou vazbu získat. Pište blog, spouštějte testovací beta verze...
 • Pokud chcete být velcí, musíte konkurenční výhodu udržet dlouhodobě.
 • Přemýšlejte, proč by se ze zákazníků měli stát patroni. 
 • Český trh je malý, tj. chcete-li růst, dělejte vše v angličtině.

Nejčastější chyby

 • Často se setkáváme s následujícím tvrzením: celkový objem trhu je veliký $$$$$$. Pokud bychom získali tržní podíl pouze 1%, což je konzervativní odhad, tak naše tržby budou představovat stále úctyhodných obrovských $$$$. Tohoto přístupu se vyvarujte! Mnoho investorů je na podobná tvrzení alergická. Raději vysvětlete, jak jste k číslům přišli a jděte od zdola: mám dva obchodníky, každý je schopen udělat 10 schůzek za týden, 1 z 10 bude úspěšná, což činí...atd.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->

Stáhněte si vzor a vytvořte si vlastní podnikatelský plán

DOC icon
Podnikatelský plán - větší projekty
- VZOR

Potřebujete poradit s Vaším podnikáním?  Hledáte investora?
Napište nám:

Mail
Prozkoumejte všechny naše služby!