|

Úvod

Účel bodu

Představit či shrnout podnikatelský plán na jednu A4.

Obsah

1.1 Elevator pitch

Elevator pitch většinou není součástí Podnikatelského plánu, nicméně je dobré ho mít vždy perfektně připraven. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat v rychlosti představit svůj projekt a zaujmout protistranu. Tímto způsobem i původně elevator pitch vznikl - z potřeby představit myšlenku a zaujmout během cesty výtahem (30 s - 2 min).

Jednoduše a hlavně stručně popište, kdo jste, co děláte, v čem jste dobří, jak na tom vyděláte. Na závěr se zamyslete, s kým mluvíte a jak ho vtáhnout do spolupráce (jak z ní protistrana může profitovat). Mluvíte s potenciálním zaměstnancem, zákazníkem, partnerem, dodavatelem nebo investorem? Přizpůsobte tomu závěr.

1.2 Zkrácený podnikatelský plán

Nazývaný také jako Executive Summary je představení Vašeho záměru na jednu A4, která je umístěna na začátku Vašeho podnikatelského plánu. Čtenáři je umožněno rychle si vytvořit představu co je obsahem dokumentu. Obsahově se jedná o průřez nejdůležitějších informací z podnikatelského plánu. Buďte v něm věcní a snažte se zaujmout. Vypracujte ho až na samotný konec.

Dobrý zkrácený podnikatelský plán je výstižný a poutavý průřez hlavních bodů podnikatelského plánu (účelů jednotlivých bodů). Zvýšenou pozornost věnujte produktu/službě. 

Užitečné rady

  • Z elevator pitche by měla být schopna pochopit projekt i Vaše babička. Dejte si záležet na tom, aby byl srozumitelný a nezabíhejte do technických detailů a složitostí. Mnohdy ti, kterým myšlenku představujete, nejsou odbornící na danou oblast a nebudou Vám rozumět. Můžete tak promarnit příležitost, která se již nemusí opakovat.
  • Elevator pitch si zkoušejte nanečisto, dokud nebude Váš projev obsahově perfektní a dokud se v něm nebudete cítit jistě.
  • Nezapomínejte na to, že mnoho osob, kterým se Váš podnikatelský plán dostane do rukou, se nedostane dál než za první stranu. Dejte si proto záleže na obsahu. Prodáváte sami sebe!

Nejčastější chyby

  • Podávejte profesionální výstup již od začátku. Opět prezentujete jen sami sebe. Pěkná stylizace, výstižně formulované věty. O úspěchu či neúspěchu rozhoduje mnoho detailů. Charakter člověka mnohdy odhalí již několik prvních stran business plánu.
  • Nesrozumitelný a nejistý projev. 

 

<-- ZPĚT     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->