|

Vstup na trh & marketing

Účel bodu

Odpovědět na otázky:

  • Jak vstoupit na trh?
  • Jak bude probíhat následná propagace?

Obsah

6.1 Vstup na trh

Popište, strategii, jak s produktem vstoupíte na trh! Co pro to uděláte nyní, co později (v řádu měsíců či let). Rozepište jednotlivé kroky vstupu na trh.

Většina startupů nepřežije uvedení na trh, jelikož neexistuje soulad mezi trhem a produktem. Většina firem totiž dělá produkt, který trh nechce nebo pro který trh neexistuje!!! Pokuste se dokázat, že je o Váš produkt opravdu zájem. Máte poptávku nebo zpětnou vazbu od reálných uživatelů/zákazníků?

Kam se trh posune za několik let? Snažte se předvídat, jakou cestou se trh vydá. Současnost není až tak důležitá. Důležitější jsou budoucí trendy. Dokážete rychle reagovat a zachytit je? Jste schopni udržet konkurenční výhodu a flexibilně reagovat na přicházející změny? Nezapomínejte na produkt management, který je zmíněn v kroku 3. Řešení.

6.2 Marketingový plán

Jakými kanály budete svůj produkt propagovat? Jakou pro tyto kanály zvolíte strategii? Kde je zákazník a jak se k němu dostanete? Čím ho oslovíte? Řešíte opravdu jeho potřebu?

Ideální stav je neutratit na marketing ani korunu. Jak byste postupovali, kdybyste měli nulový marketingový rozpočet?

Budujete brand? Nepodceňujte emoce! Logika v marketingu často nerozhoduje - rozhodují emoce. Proto je třeba budovat značku a emoce okolo ní - Vaše poslání, hodnoty. Pokud postavíte dobrý brand, poskytujete perfektní službu, lidé si Vás dříve nebo později najdou. 

 

Užitečné rady

  • Základem marketingu je produkt samotný. Snažte se překvapovat a překonávat očekávání zákazníků.
  • Zbytečně neutrácejte, přemýšlejte. Konvenční marketingové cesty se v mnoha případech ukáží jako neúčinné (pečlivě vše vyhodnocujte) a zbytečně Vám odčerpají zdroje. Dnes se dá postavit globální startup s minimálními nebo nulovými náklady na marketing. Přemýšlejte o  cestách/kanálech, jak oslovit zákazníka. Aktivně tyto cesty vytvářejte.
  • Pamatujte si, že ženy chtějí vzorky, muži ceníky nebo katalogy.
  • Blogujte, pište do internetových i klasických médií, mějte účet na Twitteru, fun page na Facebooku. Podporujte opakované návštěvy, umožněte testování produktu uživateli a motivujte je, aby o Vás co nejvíce mluvili, aby se produktem chlubili. Propagujte Váš produkt jako něco výjimečného. Komunikujte dosažené úspěchy.
  • Pokud prodáváte produkt firmám, najděte osoby, které opravdu rozhodují, kteří budou uživateli Vašeho produktu nebo služby - asistentka, technický support. To jsou ti klíčoví lidé, kteří provádějí důležitou část práce a vyznají se v problematice.

Nejčastější chyby

  • Častá základní chyba zní: "pro spuštění produktu bude většina prostředků (od investora) použita na prvotní impulz - získání kritické masy uživatelů". V naprosté většině případů se takto vynaložené prostředky minou účinkem. Produkt musí vykazovat rostoucí náběh uživatelů zákazníků i bez marketingových výdajů. V opačném případě je něco špatně.
  • Špatně propracovaný marketingový plán odhalí naivitu zakladatelů a celkovou nepřipravenost podnikatelského plánu.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NÁSLEDUJÍCÍ KROK -->

Stáhněte si vzor a vytvořte si vlastní podnikatelský plán

DOC icon
Podnikatelský plán - větší projekty
- VZOR

Potřebujete poradit s Vaším podnikáním?  Hledáte investora?
Napište nám:

Mail
Prozkoumejte všechny naše služby!